Kanadı kırık kuş

Fark edilmem sanmıştı ürkek kuş,

Karşı ki tepeden cıvıldarken göklere.

Tekrar incinmem sanmıştı, uçamadıktan sonra.

Aynıydı diğerleriyle, çaydaki şeker gibi erimişti.

Benliğine dokunmayalı geçen günlerce.

Gittiği yeri umursamadan gerisini görmezden gelmişti.

Eskiye dönmeydi diliyordu aslında.

Dinlenmeyen hırslara kelepçe vuramıyordu.

İstediği gibi olmuyordu.

Kanatları iyileşeli olmuştu epey,

Ama o uçamayacağına inandırmıştı kendini.

Şimdi gökler ona uzak geliyordu.

Tarih sayfalarında

Atatürk’ü düşünüyorum, gözlerim doluyor. Bu bağnaz gericilik karşısında nutkum tutuluyor. Yalnızca onu anlamaya çalışıyorum. Onun nasıl bunaldığını, insanların görmez gözlerini gördükçe daha iyi anlıyorum. En çok onu anlamak istiyorum. Yolum diğer insanlarla kesişmesin diye başka yönlere bakıyorum. Atatürk’ün tersine ben hemen vazgeçiyor, o daha zorlu şartlarda yılmazken ben laf anlatamadığım bağımlı bir kalabalığa baktığımda bu ülkeyi terk etmek istediğimi kavrıyorum. Gittikçe anlaşılamadığım ve anlayamadığım insanların arasında yok olmaktan korkuyorum. Özgür görünen ama kaskatı gerilen iplerin halkasında nefes almaya çalışıyorum. Abartmıyorum. Bu ülke tarihinden ders almayarak can çekişiyor. Hoşgörüden uzak, din adı altında yapılan yenilikler iyilik doğurmuyor. Atatürk’ü düşünüyorum. Yeniden umutlanıyorum. Onun yaydığı ışığın hiç sönmemesi için düşünen, buna cesareti olan insanları bulmak istiyorum. Toplumun o kadar da örümcek ağlarıyla yırtılmadığını temenni etmek son çare gibi görünse de, ben sırf Atatürk için bile olsa çaresiz olmak istemiyorum. Gelecek nesillerinde bu buhranda tomurcuk açmaması için bir fidan da ben dikmek istiyorum. Bu yüzden tarihi daha da inceliyorum ve nice Atatürk’ler görüyorum kendi zamanına göre. Hepsi insanlarının özgür, eşitlikçi ve sömürge yapılmayan bir düzende yaşamasını istiyor. Ama şimdi olduğu gibi bunun zıttını savunan insanlar da hep var. Kimi zaman saldırıyorlar, kimi zamanda katı kurallarla çeviriyorlar geçitleri. Hep bir zorunluluk var, döneme ayak uydurmak değil, eski bir takım kurallara bağlı kalmak nedeni tam bilinmese de. Koşulsuz şartsız inanışla zehirlenmiş fikirlerin kötü duygulara dönüşmesi sonucu düşmanca tavırlar var. Ama her kurtuluşun ve refahın sonunda da pes etmemek var. Atatürk’ü düşünüyorum, demokrasiye güvenmek istiyorum.