Sonsuz

Gün ışığım, elektrikler kesiliyor

Yağmurlar neden kaçıyor?

Peşlerinde seni de götürüyor

Gün batımım, ben yokmuşum gibi yaşıyor

Hiçbiri seni düşündüğümü unutturmuyor

Endless

My daylight, electricity is cut out

Why does the rain run away?

They take along you too

My sundown lives as if I am out of here

Nothing make I think of you forget