Ne der?

Senin acıklı dramanı izlerken duygulanıyor mu?

Gök kuşağına uzanan ellerini tutuyor mu?

Henüz dile getiremediğin zindanlarını ziyaret ediyor mu?

İyiliği ona göre nitelendirdiğini biliyor mu?

Her taşın altında aradığın izi sürüyor mu?

Onun sayfalarını sakladığın hazineni görüyor mu?

Aldığı seni sana nasıl veriyor?

Maksatlar yansıtırken ışıltını kamaştırıyor mu?